Dr. Hùng Dương: "Chút hương khói cuối năm..."

24 Tháng Giêng 20176:54 CH(Xem: 3385)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Chút hương khói cuối năm cho người nằm xuống trong 1 ngôi Mộ hàng ngàn người của 2 miền ...


image046

 


https://www.youtube.com/watch?v=bF8g-Q-cKTM

 

Duongdinhhung


Preview YouTube video Thơ - Lớp học tàn - NS Thu Thũy - Đại Lợi...by Duongdinhhung


image047


24 Tháng Mười 2017(Xem: 3084)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 3127)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2787)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2897)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3235)