Dr. Hùng Dương: "Chút hương khói cuối năm..."

24 Tháng Giêng 20176:54 CH(Xem: 3034)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Chút hương khói cuối năm cho người nằm xuống trong 1 ngôi Mộ hàng ngàn người của 2 miền ...


image046

 


https://www.youtube.com/watch?v=bF8g-Q-cKTM

 

Duongdinhhung


Preview YouTube video Thơ - Lớp học tàn - NS Thu Thũy - Đại Lợi...by Duongdinhhung


image047


08 Tháng Hai 2018(Xem: 2811)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2837)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2312)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2457)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2758)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2370)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2892)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2638)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2694)