Dr. Hùng Dương: "Xuân lại về"

12 Tháng Giêng 20176:31 CH(Xem: 3753)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  13   JAN  2017


Xuân lại về ... ca khúc Xuân lời Việt & Anh ngữ NS Tôn thất Lan, trình bày CS Lệ Trâm, M Thông ,


https://www.youtube.com/watch?v=obe8VcxwaWI


image029


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Mùa Xuân Vĩnh Cửu - NSTôn thất Lan, Lệ Trâm, M Thông ... by Duongdinhhung


 image030


24 Tháng Mười 2017(Xem: 3084)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 3128)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2787)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2897)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3235)