Dr. Hùng Dương: "Giấc mộng bên sông"

05 Tháng Giêng 20177:06 CH(Xem: 6605)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  06   JAN  2017


Năm mới... đôi khi chỉ là " giấc mộng bên sông " qua giọng ngâm Nhật Quỳnh


https://www.youtube.com/watch?v=NGplrFinhOo


image035


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ - Giấc mộng bên sông- Nhật Quỳnh ...by Duongdinhhung


image036


09 Tháng Ba 2022(Xem: 1396)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 1905)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 2088)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 2059)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 2301)