Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 2874)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

28 Tháng Tám 2016(Xem: 3778)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4384)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4317)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4417)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4267)