Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 2787)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1896)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2004)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2218)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1926)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2396)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2141)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2180)