Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 2960)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1765)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1587)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1573)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1573)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2388)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1997)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2323)