Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 1803)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1025)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1223)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1082)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1109)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1056)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1095)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 1212)