Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

23 Tháng Sáu 201611:47 CH(Xem: 6309)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 24  JUNE 2016

Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oaly1gzgc


image076

04 Tháng Chín 2016(Xem: 5210)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3781)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4387)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4319)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4421)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4271)