Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

23 Tháng Sáu 201611:47 CH(Xem: 10816)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 24  JUNE 2016

Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oaly1gzgc


image076

22 Tháng Tư 2018(Xem: 6219)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 6442)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 6502)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 7239)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 7531)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6400)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6407)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6789)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6336)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 7003)