TQ xâm lược biển đảo VN / Tài liệu của Cụ Nguyễn Đình Đầu

20 Tháng Bảy 201512:42 SA(Xem: 7132)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 20 JULY 2015

TÀI LIỆU CỦA CỤ NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU:
 image090
Trung Quốc xâm lược Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời

Thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2015.

Đài truyền hình HTV tại VN  vừa cho lên internet  bộ phim 5 tập với tựa đề

"Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời".

Đây có thể nói là lần đầu tiên 4 chữ "Trung Quốc xâm lược" xuất hiện một cách chính thức, cũng như nói rõ về biến cố 1979, Trung Cộng kéo quân sang đánh Lào Cai, Cao Bằng... và nhiều biến cố khác nêu rõ dã tâm xâm lăng của Tàu.

5 clips này chứa đựng nhiều tài liệu cổ có giá trị.

 Published on Jun 23, 2015

Tập 1, 29 phút 50
http://youtu.be/m-nz3bh2S3c
 Tập 2, 27 phút 32
http://youtu.be/GjtUlvN0wFw
 Tập 3, 32 phút 58
http://youtu.be/oqbPPYnlwZk
 Tập 4, 24 phút 10
http://youtu.be/bEdJGxMDD78
 
Tập 5, 37 phút 27
http://youtu.be/2uvOQHFhM28&h=oAQH61YUM&enc=AZOjbqvq7marwNqx0MYrv_ommVmGOGrJFTbAAOZ1GLD3vROJqzVA