Bích Xuân: Sinh hoạt người Việt tại Pháp

17 Tháng Ba 201511:21 CH(Xem: 4715)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 18 MAR 2015
Sinh hoạt người Việt tại Pháp

Quay phim, dựng phim: Bích Xuân

http://youtu.be/5RwB5ZFXfnw  

Bích Xuân

http://bichxuanparis.online.fr

Attachments area
Preview YouTube video Hội JJR- MC 68 FRANCE Đón Tết Ất Mùi 2015
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1505)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2321)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1926)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2238)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2096)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1910)