NtNgocDiem.fr với Noel 2019 ở Pháp

30 Tháng Mười Một 20196:49 SA(Xem: 2081)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC VĂN NGHỆ - THỨ BẨY 30 NOV 2019


NtNgocDiem.fr với Noel 2019 ở Pháp


Fr: Nancy Ville 30/11/2019


https://www.youtube.com/watch?v=KsL3YqS5a8w


image027

20 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2351)
10 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2180)
25 Tháng Mười Một 2019(Xem: 1989)
11 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2133)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 2151)