Kim Tước và Serenata của Nguyễn Mạnh Cường

29 Tháng Sáu 201712:04 SA(Xem: 1970)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  - THỨ  TƯ 28 JUNE  2017


Kim Tước và Serenata của Nguyễn Mạnh Cường


image058


https://www.youtube.com/watch?v=8kpjLct087s

08 Tháng Năm 2013(Xem: 5377)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà. Hồi còn ở trong nước chẳng mấy khi tôi lên ngôi Nhà Chung này.
23 Tháng Tư 2013(Xem: 5924)
21 Tháng Tư 2013(Xem: 6968)
21 Tháng Tư 2013(Xem: 5136)