Em tôi và Người Lính Đóng Đồn Phương Đông

15 Tháng Chín 20236:47 SA(Xem: 812)

VĂN HÓA ONLINE – ĐỜI SỐNG-NGHỆ THUẬT – THỨ SÁU 15 SEP 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com

 

Em tôi và Người Lính Đóng Đồn Phương Đông

image019

Nhớ năm nào em bỏ phố lên rừng

Cả bầu trời nức nở đón chân em

Sét không gian nổ ngang tai như sấm

Lật chiến hào môi hồng nhạt vấn vương.

 

Tối cao nguyên sao trên rừng ngơ ngác

Lỗ châu mai rực sáng hỏa châu đêm

Quân đâu!

Áp trại phu nhân ngay tức khắc

Đón nàng về hầm chiến đấu biên cương

Của cải rừng thiêng có gì ngon mang ra đãi

Mời em! Mời em!

Ai bảo rằng bọn lính rừng thiếu hào hoa phong nhã.

 

Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé

Em là gió. Là sương pha mắt ướt

Em là mây. Sà nóng pháo đam mê

Là ánh sáng. Tóc xõa gối ngổn ngang

Là góc tối. Tương tư đồn biên giới

Là rì rào. Ngóc ngách chảy về xuôi.

 

Tôi không thấy ngọn đuốc tình yêu trong mắt em

Trong bóng đen sâu thẳm lẩn khuất mầm mơ hồ hủy diệt

Trong đôi mắt tồi tàn của cái đồn nhỏ xíu trên quả đất này

Đang chứng kiến cuộc báo thù vĩ đại của loài người.

 

Một sự thật não lòng

Tchaikovsky oai vệ Piano Concerto no.1 (**)

‘Tổ khúc xe tăng’ hùng dũng

Xâm lược hay giành dân chiếm đất?

 

Không!

Máu. Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt

Máu. Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt

Vấy máu Budapest, vấy máu Praha, vấy máu Ukraine

Xích xe tăng nghiền nát áo tự do

Xích xe tăng nghiền nát áo tự do.

 

Máu Hà Nội

Máu Huế

Máu Saigon

Máu tiền đồn loang trên hè phố - quê hương tôi

Máu người lính già gác ngôi đền phương đông cứu độ chúng sinh

Không còn dấu vết như làn sương sớm.

 

Ừ.

Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé.

 

lkt

California 01 Sep, 2023

 

* riêng cho Ukraine, đêm 22/2/2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBsl7D9i6aM&t=80s

 

My Little Girl and the Soldier stationed on the Eastern Post

 

Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân

on September 07th, 2023, in British Columbia, Canada

 

I remember some year when you left the city for the jungle voluntarily

The whole sky was welcoming you sobbingly

When lightning in the sky past my ears like thunder booming

Upturning battlefield trenches were your faint rosy lips in engaging.

 

At night on the highland the stars are dazing

As shooting holes are brightly lit by night flares burning

Soldiers! Escort the Lady of the Camp immediately

To the fighting shelter of the border for me

And offer her in our reception the sacred jungle’s delicacies

Please have it! Please have it! My little love

Who dares to say that jungle soldiers lack gallantry and are not noble.

 

I am a soldier. Love me not, my dear lover

You are the wind. Are the mist mixing with eyes wet with water

You are the clouds. That swoop down the hot canons passionately

You are the light. That shines on hair on the pillow lying about disorderly

You are the dark corner. That in in lovesick of posts on the border

You are the murmuring brook. That knows its ways as it flows downstream forever.

 

I cannot see the love torch in your eyes

But a faint hiding seed of destruction in the deep blackness is what I could find

And in the miserable eyes of this tiny post on the earth

One can see the witnessing of the great revenge of mankind that emerges.

 

That is a heart wrenching truth for some

As in stately Tchaikovsky’s Piano Concerto No. One (**)

That sounds like bold and vigorous “tank sonata” melody

Is it for an invasion or land-grabbing and people-scrambling-to-be?

 

Definitely not! Never!

Blood. Blood of my little lover is under the tanks’ metal tracks

Blood. Blood of my little lover is under the tanks’ metal tracks

That is dipped in Budapest, in Praha, and in Ukraine; that is the fact

The coat of Freedom has been crushed by tanks’ tracks

The coat of Freedom has been crushed by tanks’ tracks

 

 

The blood of Hà Nội, of Huế, and of Saigonese

The blood of border post soldiers are spreading on pavements of my country

And that of the old soldier guarding Eastern Shrine that liberates mankind

Have vanished without a trace like early mist into the sky

 

Yes, it is, as ever.

I am a soldier. Love me not, my little lover.

 

lkt - California 01 Sep, 2023

 

* Dedicate to Ukraine, night of 22/2/2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBsl7D9i6aM&t=80s
19 Tháng Hai 2024(Xem: 44)
20 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 319)
19 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 274)
13 Tháng Mười Một 2023(Xem: 498)
03 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1089)