Từ Hoa Thịnh Đốn: Lưu Nguyên Đạt; từ Canada: Hồng Thúy

07 Tháng Ba 20217:09 SA(Xem: 3266)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT – CHỦ NHẬT 07 MAR 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Lưu Nguyên Đạt: “Tình Vẫn Đâu Đây”


THƠ & NHẠC: Lưu Nguyên Đạt


https://www.youtube.com/watch?v=7MiPO9U8NME

image001

Lưu Nguyễn Đạt, DAHA PRODUCTIONS


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Hồng Thúy: “Giọt Mưa”


Thơ: Hồng Thúy


Nhạc: Ngọc Mỹ, Hùng Đặng


www.youtube.com/watch?v=rDjrcFAJ0Eo


image005

19 Tháng Ba 2020(Xem: 4260)
11 Tháng Hai 2020(Xem: 4317)
09 Tháng Hai 2020(Xem: 4499)
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4473)
20 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4548)
10 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4225)
30 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4113)
25 Tháng Mười Một 2019(Xem: 3836)
11 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4229)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 4173)