TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÌ THẢM HỌA COVID-19

10 Tháng Tư 20209:28 SA(Xem: 5860)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE SAIGON - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÌ THẢM HỌA COVID-19


From: 'vuthach nguyen' via Phụng Sự Xã Hội  
Date: Mon, Apr 6, 2020 at 2:58 PM


image020

President Donald Trump signs the $2.2 trillion coronavirus aid package bill as White House Economic Council Chairman Larry Kudlow, Treasury Secretary Steven Mnuchin, Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-KY), House Minority Leader Kevin McCarthy (R-CA), Vice President Mike Pence and Rep. Kevin Brady (R-TX) watch in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., March 27, 2020.


New Unemployment Programs


Chương Trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Mới


The CARES Act also comes with two new unemployment insurance components :


Đạo luật CARES Act gồm có 2 chương trình trợ cấp thất nghiệp mới


The Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) program.


Chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang (FPUC).


This statute allows eligible American workers who collect unemployment compensation from their state of residence to receive an additional $600 a week from the federal government.


Đạo luật này cho phép người lao động Mỹ đủ điều kiện được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang nơi cư trú của họ để nhận thêm $600  một tuần từ chính phủ liên bang.


That $600 stipend ends on July 31, 2020, so workers who are considering applying for unemployment benefits are advised to do so as soon as possible.


Khoản trợ cấp $600 sẽ kết thúc vào ngày 31/ 7/ 2020, vì vậy những người lao động đang cân nhắc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp nên làm điều đó càng sớm càng tốt.


 • The Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) program. American workers who have already exhausted their unemployment compensation can now receive an extra 13 weeks of unemployment benefits.


Chương trình
trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp đại dịch (PEUC). Người lao động Mỹ đã nhận hết khoản tiền trợ cấp thất nghiệp giờ đây có thể được nhận thêm 13 tuần trợ cấp thất nghiệp nữa.


Consequently, workers impacted by the COVID-19 crisis can receive extended cash benefits while they are out of work. Typically, state unemployment programs provide benefits to workers over a 13-week timetable.


Do đó, những người lao động bị ảnh hưởng bởi thảm họa đại dịch COVID-19 có thể nhận được thêm khoản trợ cấp tiền mặt trong khi họ vẫn không có việc làm.


Thông thường các chương trình trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang chỉ  cấp tiền thất nghiệp cho người lao động trong thời gian 13 tuần.


Unemployed career professionals who receive the extra $600 should know the money could impact benefits received via other government aid programs, especially means-tested programs like the Supplemental Nutrition Assistance Program.


Những người đã có kinh nghiệm về trợ cấp thất nghiệp nên biết rằng số tiền hưởng thêm $600  này có thể ảnh hưởng đến các loại trợ cấp phúc lợi xã hội khác của chính phủ, đặc biệt là các chương trình SNAP.


Short-Time Compensation Expansion. Some U.S. states already have short-time compensation programs in place that allow for workers to not be laid off completely but have their hours curbed for a short time (in this case, until the COVID-19 crisis is over.) This allows employees to work at least part-time and still generate an income rather than be laid off.


Nới rộng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian ngắn hạn. Một số tiểu bang tại Hoa kỳ đã có chương trình trợ cấp thất nghiệp trong thời gian ngắn hạn, cho phép người lao động không bị sa thải hẳn, chỉ bị mất việc làm trong một thời gian ngắn hạn ( nếu ở trong trường hợp này, người lao động sẽ được trợ giúp cho đến khi thảm họa đại dịch  COVID-19 chấm dứt ).  Điều này giúp cho nhân viên bị giảm giờ làm việc giống nhưhọ làm việc bán thời gian và vẫn có đuợc đầy đủ lợi tức thay vì bị sa thải.


Under the CARES Act, the federal government will step in with the financial and regulatory resources for states that don’t have so-called “work-sharing” plans to establish them for the duration of the coronavirus crisis.


Theo Đạo luật CARES, chính phủ liên bang sẽ tài trợ từng bước cho các tiểu bang theo kiểu cùng liên bang và tiều bang cùng chia sẽ gánh nặng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong suốt thời gian xảy ra thảm họa đại dịch coronavirus.


New Rules on Unemployment Eligibility


Quy định mới về tình trạng thất nghiệp


The federal government has tweaked its unemployment eligibility criteria via the CARES Act.


Chính phủ liên bang đã sửa đổi lại các tiêu chuẩn về điều kiện hưởng  trợ cấp thất nghiệp thông qua Đạo luật CARES vì lý do đại dịch Covid-19.


Who Is Eligible – Now, workers are eligible for the additional unemployment insurance under these guidelines:


Ai đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệphiện nay, người lao động đủ điều kiện nhận thêm tiền trợ cấp thất nghiệp theo các hướng dẫn sau:


 • The worker is ineligible for any other state or federal unemployment benefits.


Người lao động  đã không đủ điều kiện nhận bất kỳ trợ cấp thất nghiệp nào của tiểu bang hoặc liên bang trong điều kiện thông thường.


 • The worker is unemployed, partially unemployed, or cannot work due to COVID-19-related reasons (i.e., either they have the coronavirus, someone in their family/household has the coronavirus, or the worker cannot reach his or her place of employment due to state COVID-19-related restrictions.)


Công nhân
bị thất nghiệp hoàn toàn, thất nghiệp một phần nào hoặc  không thể làm việc mà nguyên nhân xảy ra tình trạng đó có liên quan đến COVID-19 ( nghĩa là họ bị nhiễm bệnh coronavirus, hoặc một người nào đó trong gia đình bị nhiễm coronavirus hoặc công nhân không thể đến nơi làm việc của họ do các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 )


 • The worker cannot work remotely or is ineligible for paid leave.


 Công nhân không thể làm việc theo kiểu telework, làm việc tại nhà   hoặc không đủ điều kiện để được hưởng các loại nghỉ phép được trả tiền lương.


 • The worker is self-employed, an independent contractor  or simply doesn’t have enough of a work history to qualify for unemployment. 


Công nhân tự làm chủ,  nhà thầu độc lập  hoặc
giải thích một cách đơn giản là  một người không có đủ thâm niên lao động để đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp bình thường.


 • The worker was set to begin employment with a new firm, does not have another job, and/or is unable to reach his or her new work due to COVID-19-related lockdown.


Công nhân đã
được tuyển vào làm việc ở một doanh nghiệp mới, không có việc làm nào khác và / hoặc không thể làm được công việc mới của mình vì những lý do liên quan đến COVID-19.


 • The worker is the breadwinner in his or her household resulting from the death of the previous head of the household.


Công nhân
trở thành trụ cột trong gia đình cái chết của chủ gia đình trước đó.


 • The worker’s company has closed as a result of the impact of the coronavirus crisis.


Doanh nghiệp nơi người công nhân làm việc đã bị đóng cửa vì ảnh hưởng của Covid-19


Who Is Not Eligible– The following class of U.S. career professionals is not eligible for unemployment benefits linked to the CARES Act.


Ai không đủ điều kiện -  Những loại người sau đây không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp liên quan đến Đạo luật CARES.


 • Employees whose company is up and running and operating in a “work from home” mode.


Nhân viên
mà doanh nghiệp vẫn còn đang hoạt động nhưng được phép làm việc tại nhà và được trả lương.


 • Employees who are already receiving benefits from their current employer under that company’s unemployment plans and policies. 


 Nhân viên nhận được
đầy đủ các quyền lợi từ chủ lao động hiện tại của họ theo kế hoạch và chính sách trợ cấp thất nghiệp của doanh nghiệp.


 • Americans who are new to the workforce, and are looking for a job but cannot find a job.


N
gười dân Mỹ mới tham gia lực lượng lao động và đang tìm việc nhưng không thể tìm được việc làm. Phúc Linh

25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10658)
Từ trái: Phóng viên Hồng Vân đang phỏng vấn Tân Hoa Hậu Phu Nhân 2013 Sonya Sương Đặng (giữa) và Hoa Hậu Bích Trâm 2005 tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí Quận Cam hôm 24/11/2013. Ảnh Văn Hóa Magazine. Vui lòng xem toàn bộ chương trình trên đài Freevn.Net
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11246)
Hoa khôi Venezuela, Gabriela Isler, đã giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ trong cuộc thi tuyển vào đêm 09/11/2013 tại Matx cơva, Nga. Buổi lễ tuyển lựa Hoa hậu còn được giành để chia sẻ với nạn nhân cơn bão Haiyan ở Philippines và làm nổi dậy vấn đề tranh cãi qua đạo luật kỳ thị giới đồng tính tại Nga được thông qua hồi tháng 6.
05 Tháng Mười Một 2013(Xem: 20937)
Bà Nhu muốn trở lại một nơi quen thuộc khi bà chuyển đến Đà Lạt vào mùa xuân năm 1947. Bà từng ghé thăm biệt thự đồi rất thường xuyên khi còn bé, và bà đã muốn ổn định tổ ấm ở đây với chồng và con gái nhỏ, tránh xa khỏi những mối căng thẳng đang gia tăng ở các đô thành.
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 51241)
Tác giả Peter Brush là một cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, đã từng đóng quân ở Quảng Trị trong 2 năm 1967 và 1968. Sau chiến tranh, ông đi học trở lại và tốt nghiệp Thạc sĩ Chính trị học. Hiện nay, ông là Quản thủ Thư viện của Đại học Vanderbilt, tiểu bang Tennesse. Ông còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị khác về Việt Nam.
28 Tháng Mười 2013(Xem: 13248)
Lời tưởng niệm hai vị cố vấn của MLNQVN là Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và Bác sĩ Nguyễn Tường Bách do Bác sĩ Lâm Thu Vân đọc trong dịp tiếp tân khai mạc Đại hội MLNQVN lần thứ XI CN 13 Oct, 2013
24 Tháng Mười 2013(Xem: 11511)
Santa Ana (Bình Sa)- -Sáng Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2013 tại phòng hội văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn một buổi tiếp tân cựu Chánh An Nguyễn Trọng Nho và phu nhân được tổ chức trước khi lễ vinh danh chính thức bắt đầu với sự tham dự của qúy vị nhân sĩ, một số qúy vị đại diện các hội đòan, đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng thân hữu, về quan khách
01 Tháng Mười 2013(Xem: 33627)
Từ trước đến giờ, khi đề cập đến Hoa Hậu Á Châu Thế Giới năm 2012 Bích Liên là đồng nghĩa nói tới sự gắn bó, đóng góp của Bích Liên đối với các sinh hoạt cộng đồng trong mọi lãnh vực Văn Hóa, Chính Trị,. Xã Hội, Từ Thiện... dưới chân dung là một nhà mạnh thường quân “nặng ký” cho các sinh hoạt này.
24 Tháng Chín 2013(Xem: 12047)
Khi bài này đến tay quý độc giả thì TT Obama và gia đình đang đi nghỉ hè trên Massachusetts. Câu chuyện bình thường vì tất cả chúng ta đều đã có dịp đi nghỉ hè cùng gia đình, có gì đáng nói?
24 Tháng Chín 2013(Xem: 20160)
Cây chuối có nhiều công dụng trong cuộc sống người dân Nam Bộ nói riêng. Dân gian có câu tục ngữ "chuối đằng sau, cau đằng trước"; bởi thường thì những ngôi nhà quê trồng hàng cau trước ngõ và bờ chuối sau nhà. Người có phận người, cây cũng có phận cây. Nếu cây tre được xem như là biểu tượng của sự vững chãi cứng rắn, mang dáng dấp người cha, thì cây chuối ngược lại luôn mềm mại, dịu dàng như người mẹ vậy!
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 14473)
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Little Saigon sẽ được tổ chức tại thương xá Phước Lộc Thọ vào ngày thứ Bảy 15-6-2013. Nhân dịp này, phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn một số đồng hương có mặt lâu năm nhất tại Nam California để tìm hiểu về danh xưng “Little Saigon,” nơi có đến trên nửa triệu đồng hương đang làm ăn sinh sống. Little Saigon được coi là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
06 Tháng Sáu 2013(Xem: 11408)
[Dưới thời Gia Long- Minh Mệnh, Gia Định bao gồm tất cả các tĩnh Miền Nam từ Phan Thiết đến Cà Mau, tức là là cả vùng Dồng Nai Cửu Long ngày nay. Làm Tổng Trấn Gia Định thời đó cũng chẳng khác nào làm Thống Đốc Nam Kỳ thời Pháp thuộc hay Thủ Hiến Nam Việt thời Quốc Trưởng Bảo Đại. Năm 1832 sau khi Dức Tả Quân Lê Văn Duyệt từ trần, chế độ Tổng Trấn Gia Định mới bị bãi bỏ. Minh Mạng chia trấn Gia Định thành sáu tỉnh. Chữ Nam Kỳ Lục Tỉnh có từ lúc đó.]
29 Tháng Năm 2013(Xem: 16287)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Hội Đền Hùng vào lúc 11:00 giờ trưa Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2013 Lễ Giổ Lần Thứ 44 Cựu Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Phan Khắc Sửu đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của một số qúy vị nhân sĩ trí thức, các cựu viên chức Việt Nam Cộng Hoà, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí, quan khách
07 Tháng Năm 2013(Xem: 19575)
Năm ngoái, một ông bạn cải tạo về thăm quê hương sang có than thở về tinh trạng kỳ thị tại miền nam hiện nay. Ông bạn nói “Nay tình trạng kỳ thị tại Sài Gòn thật là nặng nề, miền Nam đã bị Bắc Kỳ vào cai trị, họ lấy hầu hết nhà cửa ngoài phố và đẩy người miền Nam đi những vùng xa xôi khác”, ông bạn này người miền Nam còn tôi người gốc miền Bắc,ông ta không thể nói hết lòng mình vì còn chút nể nang tôi.
18 Tháng Tư 2013(Xem: 26237)
Lúc 6 giờ chiều Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2013, tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí (nhà hàng ZEN) một buổi họp thường kỳ của Phòng Thương Mại Việt Mỹ (Vietnamese American Chamber of Commerce Board of Directors Meeting) được tổ chức với sự tham dự của các thành viên trong Hội Đồng gồm có: Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Chủ Tịch, Cô Lý Gia Nghĩa, Phó Chủ Tịch và các thành viên, Chris Trần, Phillip Hoang, Merrick Nguyễn,...