08 Tháng Chín 2014(Xem: 3596)
Kính chúc 2 huynh trưởng Anh Bằng + Lê Dinh vui vẻ, vui vẻ sống lâu thiệt là lâu, sống dai nhách như chewing gum để cho ông 7 Obama USA và me-sừ PM Canada Stephen Harper sợ chơi à nhen...