06 Tháng Sáu 2014(Xem: 4700)
Theo nguồn tin, bộ 3 ông này sẽ được Mỹ công khai giúp lập Chính Phủ lưu vong cho VN. Phe Pháp cũng ủng hộ nhưng một cách tế nhị và khéo léo hơn. Và tôi có viết rằng nếu được LS Đinh Việt, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh tham gia vào thì càng tốt. Rất nhiều việc đang được ráo riết thực hiện, vì CHIẾN CUỘC đang rất căng thẳng.
18 Tháng Năm 2014(Xem: 2638)
Tôi biết Nó từ dạo còn ở quân trường. Thời gian 8 tuần huấn nhục, chuyện đi phép đối với Sinh Viên Sĩ Quan chỉ có trong giấc mơ. Qua đến tuần thứ 4, lệnh trên cho biết cuối tuần sẽ tổ chức một buổi văn nghệ cho anh em thư giãn một chút, ai mời được ca sĩ từ Sài Gòn lên sẽ được đi phép hai ngày để mời.