Đại tướng Nguyễn Khánh: "Sai lầm của Mỹ và Tướng Giáp ở Khe Sanh"

13 Tháng Năm 20188:38 CH(Xem: 8209)

VĂN HÓA ONLINE - TRANG CỦA LÍNH  - THỨ HAI 14 MAY 2018


Sai lầm của Mỹ và Tướng Giáp ở Khe Sanh


Mời xem:


image057


- Phỏng vấn cựu Đại tướng Nguyễn Khánh phần 5 


(xem phút 4:25 nói về Mỹ và Giáp ở Khe Sanh)


image058


- https://www.youtube.com/watch?v=vog_Xg_lyLA


(Chiến trường Việt Nam - P8: Vây hãm tại Khe Sanh)

08 Tháng Tám 2017(Xem: 9683)
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 8050)
04 Tháng Năm 2017(Xem: 6947)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 11178)