Thanh Lan: Mùa Xuân, mùa Cưới nhớ ca nhạc sĩ Quốc Anh
Thanh Lan: Mùa Xuân, mùa Cưới nhớ ca nhạc sĩ Quốc Anh