Bích Trâm: "Đừng Khờ Quá Thế". Thanh Lan: "Búp bê không tình yêu"
Bích Trâm: "Đừng Khờ Quá Thế". Thanh Lan: "Búp bê không tình yêu"