Nhật Bản gửi công hàm phản đối Bắc Kinh đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Nhật Bản gửi công hàm phản đối Bắc Kinh đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc