Huyền Triết Thần Thức Long Quân, Dưa hấu - làng An Tiêm và hải đảo