Chiến tranh mậu dịch Mỹ - Hoa: Mexico hưởng lợi
Chiến tranh mậu dịch Mỹ - Hoa: Mexico hưởng lợi