VN phản đối hành động của TQ ở đá Chữ Thập, đá Xu Bi và Đài Loan ở đảo Ba Bình
VN phản đối hành động của TQ ở đá Chữ Thập, đá Xu Bi và Đài Loan ở đảo Ba Bình