Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đến Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đến Việt Nam