Tổng thống Philippines cảm ơn ngư dân VN
Tổng thống Philippines cảm ơn ngư dân VN