Ảnh vệ tinh: Tàu cá TQ áp sát nhiều đảo do Philippines kiểm soát ở Trường Sa
Ảnh vệ tinh: Tàu cá TQ áp sát nhiều đảo do Philippines kiểm soát ở Trường Sa