Malaysia phóng tên lửa diệt hạm ở nam Biển Đông
Malaysia phóng tên lửa diệt hạm ở nam Biển Đông