Trung Quốc hạ thủy 2 chiến hạm, quyết cạnh tranh với Mỹ
Trung Quốc hạ thủy 2 chiến hạm, quyết cạnh tranh với Mỹ