Tập Cận Bình nhắc lại ‘đại cục’ khi tiếp Chủ tịch Quốc hội VN
Tập Cận Bình nhắc lại ‘đại cục’ khi tiếp Chủ tịch Quốc hội VN