Miền Trung tháng Mười: Sơn tinh lở núi, Thủy tinh bão cuồng, hàng triệu người đói rét
image0004