Bộ ảnh lịch sử từ ngày 6/1 đến 21/1/2021 tại Washington DC.
Bộ ảnh lịch sử từ ngày 6/1 đến 21/1/2021 tại Washington DC.