Ấn Độ: Cặp song sinh mang tên Corona và Covid
Ấn Độ: Cặp song sinh mang tên Corona và Covid