Đón năm mới trên đỉnh núi lửa Chư B'luk Dak'nong - Đức Lập Quảng Đức
Đón năm mới trên đỉnh núi lửa Chư B'luk Dak'nong - Đức Lập Quảng Đức