Bộ trưởng Lloyd Austin: Trung Quốc 'hung hăng, cưỡng ép' ở Biển Đông
Bộ trưởng Lloyd Austin: Trung Quốc 'hung hăng, cưỡng ép' ở Biển Đông