Miệng lưỡi Bắc Kinh: "trơ tráo khẳng định con virus Vũ Hán là do bên ngoài đưa vào"
Miệng lưỡi Bắc Kinh: "trơ tráo khẳng định con virus Vũ Hán là do bên ngoài đưa vào"