Mike Pompeo "online" với Phạm Bình Minh 'tái khẳng định quan hệ đối tác toàn diện'
Mike Pompeo "online" với Phạm Bình Minh 'tái khẳng định quan hệ đối tác toàn diện'