Trump xúi thủ tướng Anh… kiện Liên Hiệp Châu Âu
image032