ĐS Trung Quốc nói ‘tàu chiến nước ngoài gây rối’ ở Biển Đông
ĐS Trung Quốc nói ‘tàu chiến nước ngoài gây rối’ ở Biển Đông