Hải quân Mỹ: Sẽ ‘đối đầu’ Trung Quốc ở Biển Đông
Hải quân Mỹ: Sẽ ‘đối đầu’ Trung Quốc ở Biển Đông