"Thư báo tin" của ông Phạm Văn Đồng bị nâng lên hàng "Công hàm"
"Thư báo tin" của ông Phạm Văn Đồng bị nâng lên hàng "Công hàm"