Tổng thống Trump: Thế giới 'trả giá đắt' vì TQ chậm thông tin về COVID-19
Tổng thống Trump: Thế giới 'trả giá đắt' vì TQ chậm thông tin về COVID-19