Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Việt Nam ‘rất tốt' với Mỹ
Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Việt Nam ‘rất tốt' với Mỹ