Cựu thị trưởng New York tặng trường cũ 1,8 tỷ đôla
Cựu thị trưởng New York tặng trường cũ 1,8 tỷ đôla