Phóng viên Mỹ phơi bày vụ Mỹ Lai yêu cầu VN trả lại ‘sự thật lịch sử’
Phóng viên Mỹ phơi bày vụ Mỹ Lai yêu cầu VN trả lại ‘sự thật lịch sử’