Trung tá Tín Trần tân Hạm trưởng Khu trục hạm USS John S. McCain
Trung tá Tín Trần tân Hạm trưởng Khu trục hạm USS John S. McCain