Nguyễn Quang Duy: Biden đang tiếp tục chính sách cứng rắn với Bắc Kinh?
Nguyễn Quang Duy: Biden đang tiếp tục chính sách cứng rắn với Bắc Kinh?