Ngô Thế Vinh & Phạm Đình Vy: "90 phút với Thượng tọa Trí Quang 05.5.1966"
Ngô Thế Vinh & Phạm Đình Vy: "90 phút với Thượng tọa Trí Quang 05.5.1966"