TQ sắp đưa tàu chiến tới gần Đài Loan để diễn tập tấn công quân sự
TQ sắp đưa tàu chiến tới gần Đài Loan để diễn tập tấn công quân sự

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục