BIỂN ĐÔNG
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quan điểm về biển South China Sea (Biển Đông)
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục