BIỂN ĐÔNG
Bắc Kinh hoán đổi quân đội đồn trú ở căn cứ Chữ Thập, Subi và Vành Khăn
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục