Thủ tướng Úc yêu cầu Trung cộng xin lỗi vì đăng hình ảnh giả mạo ‘kinh tởm'
Thủ tướng Úc yêu cầu Trung cộng xin lỗi vì đăng hình ảnh giả mạo ‘kinh tởm'