Bộ trưởng Quốc phòng TQ: Các đảo Biển Đông là 'một phần lãnh thổ'
Bộ trưởng Quốc phòng TQ: Các đảo Biển Đông là 'một phần lãnh thổ'